99 TL ve üzeri alışverişinizde KARGO BEDAVA

Satış Sözleşmesi

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri andan itibaren  şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.
www.helloparti.com ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.
Madde - 1
İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
Madde - 2
SATICI BİLGİLERİ
www.helloparti.com 

Cumhuriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. Ceyhan Sok. No: 3/B Kartal / İstanbul


Madde - 3
ALICI BİLGİLERİ
Tüm üyeler: Hello Parti Firmasının e-ticaret mağazası helloparti.com' a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra Alıcı veya Müşteri olarak anılacaktır)
Madde - 4
SÖZLESME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:
Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.
Madde - 5
GENEL HÜKÜMLER
5.1 - ALICI, Madde 4te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,  satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
5.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya  kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4 " SATICI , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 - Sözlesme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olmazı ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödemiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3  işgünü içinde SATICI ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri ALICI ya aittir.
5.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin  iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan
 kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya  ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur
 ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI'ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan geçikmelerden
 dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.8 - ALICI ve/veya ALICInın teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk  olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarim veya değiştirme işleminin yaılması için ilgili ürün veya ürünler SATICIya, ALICI tarfının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.
5.9- İş bu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan(üyelik gerçekleştirdikten  sonra) "Cumhuriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. Ceyhan Sok. No :3 / B Kartal / İstanbul" adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.
Madde - 6
CAYMA HAKKI:
Alıcı, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanilabilmesi için bu süre içinde SATICIya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının  zarar görmemis olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün SATICIya  gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını  takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICInin kredi karti hesabina iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade  edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI'ya aittir. Ayrıca, niteliği itibariyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanim tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.
Madde - 7
YETKİLİ MAHKEME:
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın
veya SATICInın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişinin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.